A A+ A++ K K K K

Update 01-2019

14.02.2019

W pierwszym kwartale 2019 planujemy aktualizację serwisu i dodanie nowych zasobów do walidacji.

Walidacja W3C

28.02.2016

Do analizy dorzuciliśmy sprawdzanie zgodności strony z W3C (strona www.w3.org). Strony zawierające zbyt dużą ilość błędów są pomijane w procesie analizy. Gdy wynik audytu jest 0, proszę sprawdzić analizę W3C dostępną na ekranie z analizą metryk.

Strony BIP

15.01.2016

Do regularnych sprawdzeń dorzuciliśmy 1761 strony BIP. Aktualnie codziennie analizujemy i prezentujemy wyniki dla 4575 serwisów internetowych.

Szablony CMS

02.12.2015

Informujemy, że w ramach naszego projektu opracowaliśmy i udostępniamy bezpłatnie szablony dla popularnych systemów CMS (Wordpress, Drupal, Joomla). Część szablonów jest już dostępna (zakładka 'Pobierz'), w pozostałych musimy wprowadzić jeszcze kilka niezbędnych poprawek i będziemy je udostępniać sukcesywnie. Wszystkie szablony będą gotowe na 15 grudnia.

Wersja produkcyjna PWD Online 1.0

01.12.2015

Oddajemy do Państwa użytku pierwszą produkcyjną wersję PWD Online. Obecna wersja jest skierowana głównie do właścicieli i administratorów stron Jednostek Samorządu Terytorialnego. Wierzymy w to, że raporty PWD Państwa serwisów będą pomocne w podnoszeniu dostępności treści w nich zawartych. Jesteśmy przekonani, że nasz ranking PWD wywoła pozytywną rywalizację i przyczyni się do ogólnego wzrostu dostępności stron samorządowych. Podkreślamy też, że będziemy udoskonalać nasz projekt, dodawać nowe metryki i w razie potrzeby poprawiać istniejące. Liczymy na Państwa udział w tym procesie, dlatego też udostępniliśmy formularz kontaktowy. Nasz globalny wskaźnik dostępności PWD na starcie to 69,01.

Start strony pwd.internet.pl.

08.10.2015

Wystartowała pierwsza testowa wersja strony PWD Online. Zaimplementowanych jest 29 metryk sprawdzających różne aspekty dostępności stron internetowych. Aktualnie codziennie badamy 2814 stron internetowych Jednostek Samorządu Terytorialnego. W zakładce Serwisy można wyszukać dany Urząd, sprawdzić jego dostępność PWD i zobaczyć jakie wytyczne są spełnione, a które wymagają poprawy. Podkreślamy jednak, że jest to wersja testowa i ciągle pracujemy nad udoskonaleniem metryk i procesów. Planowny start wersji produkcyjnej - 1 grudnia 2015 r.