A A+ A++ K K K K

Wskaźnik dostępności serwisu

86,00

Sprawdź zgodność swojej strony ze standardem W3C (duża ilość błędów blokuje analizę)

https://www.w3.org

Lp. Nazwa Kod Wytyczna Waga Wynik
1. Tekst alternatywny alt 1.1.1 A 100
2. Gęstość tagów formatujących formattingTags 1.3.1 A 89
3. Dźwięk na przy wyświetlaniu strony sound 1.4.2 A 100
4. Kontrast contrast 1.4.3 AA 0
5. Zmiana rozmiaru tekstu bigFont 1.4.4 AAA 0
6. Tytuł strony anyTitle 2.4.2 A 100
7. Nagłówki sekcji headerContent 2.4.10 AAA 93
8. Język strony htmlLang 3.1.1 A 100
9. Etykiety lub instrukcje labels 3.3.2 A 0
10. Kontakt contact AAA 100
12. Elementy ARIA z rolami muszą być poprawne aria AX_ARIA_01 A 0
13. Atrybut ARIA powiązany nonExistentAriaRelatedElement AX_ARIA_02 A 100
14. Wymagane atrybuty dla elementów z rolami ARIA requiredAriaAttributeMissing AX_ARIA_03 A 100
15. Stan i poprawność właściwości elementów ARIA badAriaAttributeValue AX_ARIA_04 A 100
16. Atrybut role=main tylko na kluczowych elementach mainRoleOnInappropriateElement AX_ARIA_05 AA 100
17. Zbędny atrybut aria-owns ariaOwnsDescendant AX_ARIA_06 AA 100
18. Wielokrotne używanie atrybutu aria-owns multipleAriaOwners AX_ARIA_07 AA 100
19. Właściwe role elementów podrzędnych requiredOwnedAriaRoleMissing AX_ARIA_08 A 100
20. Właściwy zakres elementów ARIA ariaRoleNotScoped AX_ARIA_09 A 100
21. Obsługiwane atrybuty ARIA unsupportedAriaAttribute AX_ARIA_10 A 100
22. Prawidłowe atrybuty ARIA badAriaAttribute AX_ARIA_11 AA 100
23. Wsparcie dla ról, stanów i właściwości ARIA ariaOnReservedElement AX_ARIA_12 AA 100
24. Elementy audio posiadają kontrolki audioWithoutControls AX_AUDIO_01 AA 100
25. Unikalność identyfikatorów elementów duplicateId AX_HTML_02 A 100
26. Etykietowanie elementów multipleLabelableElementsPerLabel AX_TEXT_03 A 100
27. Cel odnośnika czytelny na bazie opisu linkWithUnclearPurpose AX_TEXT_04 AA 0
28. Znaczące obrazy nie są tłem elementsWithMeaningfulBackgroundImage AX_IMAGE_01 AA 100