A A+ A++ K K K K

Wsparcie dla ról, stanów i właściwości ARIA

Google Accessibility

Opis

Metryka weryfikuje, czy na zastrzeżonych elementach nie są ustawione role, stany i właściwości ARIA.

Wartości metryki

  • 0 jeśli są ustawione
  • 100 jeśli nie są ustawione

Parametry metryki

  • Nazwa: Wsparcie dla ról, stanów i właściwości ARIA
  • Kod: ariaOnReservedElement
  • Waga: AA