A A+ A++ K K K K

Zbędny atrybut aria-owns

Google Accessibility

Opis

Metryka weryfikuje, czy w przypadku, gdy hierarchia elementów wynika bezpośrednio ze struktury dokumentu nie są używane atrybuty aria-owns.

Wartości metryki

  • 0 jeśli są używane
  • 100 jeśli nie są używane

Parametry metryki

  • Nazwa: Zbędny atrybut aria-owns
  • Kod: ariaOwnsDescendant
  • Waga: AA