A A+ A++ K K K K

Właściwy zakres elementów ARIA

Google Accessibility

Opis

Metryka weryfikuje, czy wszystkie elementy z rolami ARIA są we właściwym zakresie.

Wartości metryki

  • 0 jeśli nie są
  • 100 jeśli są

Parametry metryki

  • Nazwa: Właściwy zakres elementów ARIA
  • Kod: ariaRoleNotScoped
  • Waga: A