A A+ A++ K K K K

Unikalność identyfikatorów elementów

Google Accessibility

Opis

Metryka weryfikuje, czy nie ma zduplikowanych identyfikatorów elementów.

Wartości metryki

  • 0 jeśli są powtarzające się identyikatory
  • 100 jeśli nie ma

Parametry metryki

  • Nazwa: Unikalność identyfikatorów elementów
  • Kod: duplicateId
  • Waga: A