A A+ A++ K K K K

Właściwe role elementów podrzędnych

Google Accessibility

Opis

Metryka weryfikuje, czy wszystkie elementy z rolami ARIA posiadają zagnieżdżone elementy.

Wartości metryki

  • 0 jeśli nie posiadają
  • 100 jeśli posiadają

Parametry metryki

  • Nazwa: Właściwe role elementów podrzędnych
  • Kod: requiredOwnedAriaRoleMissing
  • Waga: A