A A+ A++ K K K K

Dostępne dodatkowe opcje wyszukiwania | lub &: np. "mazowieckie|świętokrzyskie", "łódzkie&powiat"

Pozycja w rankingu
Nazwa
Miejscowość
Województwo
Powiat
Pkt.
Url Rap. CMS
0. Urząd Regulacji Energetyki - - - 99,24
0. Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - - - 98,87
0. Ministerstwo Sportu i Turystyki - - - 94,58
0. Centrum Projektów Polska Cyfrowa - - - 91,26
0. Najwyższa Izba Kontroli - - - 89,53
0. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa - - - 89,29
0. Biuro Rzecznika Praw Pacjenata - - - 87,74
0. Generealny Inspektor Ochrony Danych Osobowych - - - 86,92
0. Teatr Narodowy - - - 86,42
0. Krajowa Szkoła Adminitracji Publicznej - - - 85,97
0. Urząd Zamówień Publicznych - - - 84,76
0. Urząd do Spraw Cudzoziemców - - - 84,21
0. Centralny ośrodek informatyki - - - 83,92
0. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji - - - 83,76
0. Ministerstwo Obrony Narodowej - - - 83,42
0. Biblioteka Narodowa - - - 82,39
0. Rządowe Centrum Legislacji - - - 81,58
0. Rzecznik Finansowy - - - 81,34
0. Rzecznik Praw Obywatelskich - - - 80,95
0. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - - - 80,26
0. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - - - 80,18
0. Narodowy Bank Polski - - - 80,18
0. Ministerstwo Gospodarki morskiej i Żeglugi Śródlądowej - - - 78,95
0. Państwowa Inspekcja Pracy - - - 78,84
0. Instytut Badań edukacyjnych - - - 78,82
0. Polska Akademia Nauk - - - 78,68
0. Narodowy fundusz Zdrowia - - - 78,18
0. izby celne - - - 75,79
0. Ministerstwo Rozwoju - - - 73,66
0. Ministerstwo Zdrowia - - - 73,66
0. Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej - - - 73,66
0. Ministerstwo Finansów - - - 73,66
0. urzędy skarbowe - - - 73,66
0. Ministerstwo Spraw Zagranicznych - - - 73,66
0. Ministerstwo Sprawiedliwości - - - 73,66
0. Państowa Komisja Wyborcza - - - 73,66
0. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - - - 73,63
0. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - - - 73,63
0. Ministerstwo Spraw Wenętrznych i Administracji - - - 73,63
0. Ministerstwo Cyfryzacji - - - 73,63
0. Ministerstwo Środowiska - - - 73,63
0. Ministerstwo Energii - - - 73,63
0. Ministerstwo Edukacji Narodowej - - - 73,63
0. Główny Urząd Statystyczny - - - 73,61
0. Zamek Królewski w Warszawie - - - 73,42
0. Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury - - - 71,68
0. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa - - - 71,00
0. Główny Inspektorat Sanitarny - - - 70,00
0. Centralna Komisja Egzaminacyjna - - - 68,71
0. Rzecznik Praw Dziecka - - - 65,05
0. Ministerstwo Skarbu Państwa - - - 0,00
0. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - - - 0,00
0. Główny Inspektorat Farmaceutyczny - - - 0,00
0. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - - - 0,00
0. Centrum Cyfrowej Adminitracji - - - 0,00
0. Komisja Nadzoru Finansowego - - - 0,00