A A+ A++ K K K K
Lp. Nazwa Kod Wytyczna Waga
1. Tekst alternatywny alt 1.1.1 A
2. Gęstość tagów formatujących formattingTags 1.3.1 A
3. Dźwięk na przy wyświetlaniu strony sound 1.4.2 A
4. Kontrast contrast 1.4.3 AA
5. Zmiana rozmiaru tekstu bigFont 1.4.4 AAA
6. Tytuł strony anyTitle 2.4.2 A
7. Nagłówki sekcji headerContent 2.4.10 AAA
8. Język strony htmlLang 3.1.1 A
9. Etykiety lub instrukcje labels 3.3.2 A
10. Kontakt contact AAA
12. Elementy ARIA z rolami muszą być poprawne aria AX_ARIA_01 A
13. Atrybut ARIA powiązany nonExistentAriaRelatedElement AX_ARIA_02 A
14. Wymagane atrybuty dla elementów z rolami ARIA requiredAriaAttributeMissing AX_ARIA_03 A
15. Stan i poprawność właściwości elementów ARIA badAriaAttributeValue AX_ARIA_04 A
16. Atrybut role=main tylko na kluczowych elementach mainRoleOnInappropriateElement AX_ARIA_05 AA
17. Zbędny atrybut aria-owns ariaOwnsDescendant AX_ARIA_06 AA
18. Wielokrotne używanie atrybutu aria-owns multipleAriaOwners AX_ARIA_07 AA
19. Właściwe role elementów podrzędnych requiredOwnedAriaRoleMissing AX_ARIA_08 A
20. Właściwy zakres elementów ARIA ariaRoleNotScoped AX_ARIA_09 A
21. Obsługiwane atrybuty ARIA unsupportedAriaAttribute AX_ARIA_10 A
22. Prawidłowe atrybuty ARIA badAriaAttribute AX_ARIA_11 AA
23. Wsparcie dla ról, stanów i właściwości ARIA ariaOnReservedElement AX_ARIA_12 AA
24. Elementy audio posiadają kontrolki audioWithoutControls AX_AUDIO_01 AA
25. Unikalność identyfikatorów elementów duplicateId AX_HTML_02 A
26. Etykietowanie elementów multipleLabelableElementsPerLabel AX_TEXT_03 A
27. Cel odnośnika czytelny na bazie opisu linkWithUnclearPurpose AX_TEXT_04 AA
28. Znaczące obrazy nie są tłem elementsWithMeaningfulBackgroundImage AX_IMAGE_01 AA

Algorytm wyliczenia wskaźnika:
Wskaźnik = (Wynik_1*Waga_1 + Wynik_2*Waga_2 + ... ) / (Waga_1 + Waga_2 + ...)
Gdzie:
Wynik_n - Wartość osiągnięta przez metrykę n
Waga_n - Waga metryki n (A - 1, AA - 2, AAA - 3)