A A+ A++ K K K K

Tekst alternatywny

WCAG 2.0

  • Treść nietekstowa - wytyczna 1.1.1

Opis

Wszelkie treści nietekstowe przedstawione użytkownikowi posiadają swoją tekstową alternatywę, która pełni tę samą funkcję, za wyjątkiem niektórych sytuacji gdzie jest to uzasadnione.

Atrybut powinien zawierać pusty napis, gdy obraz jest używany w celach dekoracyjnych, aby umożliwić technologiom wspomagającym jej zignorowanie.

Realizacja

Metryka weryfikuje czy grafiki osadzone na stronie (tagi img) mają ustawiony poprawnie atrybut alt.

W tym celu badamy:

  • liczbę wszystkich obrazów na stronie - S
  • liczbę obrazów bez znacznika alt - A
  • liczbę obrazów ze znakami specjalnymi: ' ', '-', '*' i '<' - B

Wartości metryki

  • 0 jeśli żadna z grafik na stronie nie ma tekstu alternatywnego
  • 100 jeśli wszystkie grafiki mają tekst alternatywny
  • Liczba <0,100> obliczona wg wzoru X = 100-(A+B)*100/S w pozostałych przypadkach

Parametry metryki

  • Nazwa: Tekst alternatywny
  • Kod: alt
  • Waga: A