A A+ A++ K K K K

Dźwięk na przy wyświetlaniu strony

WCAG 2.0

  • Kontrola odtwarzania dźwięku - wytyczna 1.4.2

Opis

Jeśli jakieś nagranie audio włącza się automatycznie na danej stronie i jest odtwarzane przez okres dłuższy niż 3 sekundy, dostępny jest albo mechanizm umożliwiający przerwanie lub wyłączenie nagrania, albo mechanizm kontrolujący poziom głośności niezależnie od poziomu głośności całego systemu.

Realizacja

Metryka weryfikuje czy zostały użyte mechanizmy wywołujące efekt uruchomienia dźwięku po uruchomieniu strony, przykładowo:

<audio controls autoplay>
  <source src="plik.mp3" type="audio/mpeg">
</audio>
lub
<bgsound src="plik.mp3"/>

Metryka nie weryfikuje innych sposobów pozwalajcych na takie odtworzenie dźwięków jak np: flash

Wartości metryki

  • 0 jeśli strona posiada znaczniki które powodują odtwarzanie dźwięku po wczytaniu strony
  • 100 jeśli strona nie posiada takich mechanizmów

Parametry metryki

  • Nazwa: Dźwięk na przy wyświetlaniu strony
  • Kod: sound
  • Waga: A