A A+ A++ K K K K

Projekt Polski Walidator Dostępności w skrócie PWD Online to specjalizowany serwis internetowy monitorujący konkretną grupę stron www (obecnie są to strony Jednostek Samorządu Terytorialnego), które są sprawdzane pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych i seniorów. Sprawdzeniu podlega kilkanaście wytycznych WCAG 2.0, a od dnia 2020-09-01 WCAG 2.1, które są opisane w zakładce metryki. Na bazie tych wyników budowany jest ranking stron, a administratorzy dostają raport ze wskazówkami co należy poprawić, żeby zwiększyć dostępność serwisu. Projekt realizowany jest przez Fundację APPCO i SoftCream Software Ltd.

System PWD Online oferujemy w elastycznym modelu usług licencjonowania, instalacji i utrzymania zależnych od wymagań naszego Klienta. Dla każdej instalacji systemu opracowujemy indywidualny model w oparciu o specyfikację przedstawioną przez użytkownka. W kalkulacji kosztów uwzględniamy między innymi:

 • Okres na jaki przydzielana jest licencja (czas określony, bezterminowo)
 • Zakres prac instalacyjnych, uruchomienie i wdrożenie systemu do produkcji
 • Zakres wsparcia i utrymania systemu (produkcyjnego, testowego)
 • Ilość instancji (produkcyjnych, testowych)
 • PWD Online nie daje pełnego obrazu dostępności strony internetowej, ale wskazuje problemy w konkretnych obszarach.

  Idea

  Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności serwisy administracji publicznej muszą być dostosowane do potrzeb obywateli niepełnosprawnych zgodnie z międzynarodowym standardem WCAG 2.0. Z przeprowadzonego w 2013r. przez Fundację Widzialni badania dostępności stron www – „Raport Otwarcia 2013” (badanie obejmowało wybrane serwisy administracji publicznej) wynika, iż niespełna 3% serwisów zostało zakwalifikowanych jako dostępne dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym ze względu na wiek i niepełnosprawność.

  Do prawidłowego projektowania usług, stron i serwisów internetowych trzeba móc mierzyć stopień wypełniania reguł dostępności. Istnieją wypracowane metody pomiaru i walidacji poprawności stron www: klasyczne oraz zautomatyzowane (w mniejszym czy większym stopniu). Badania klasyczne polegają na analizie i audycie stron i serwisów przez ekspertów oraz na ocenach stron przez ich użytkowników – w tym przez osoby niepełnosprawne (badanie UX – User Experience). Z uwagi na pracochłonność zwykle badane są tylko wybrane strony serwisu, a i tak badanie może trwać kilka czy kilkanaście dni. Metody automatyczne są nie tylko o wiele szybsze, ale także powtarzalne, dające możliwość obiektywnej analizy. Brane są pod uwagę aspekty wcześniej zaprojektowane w walidatorze, nie zawierają indywidualnych ocen użytkowników.

  Tworząc walidator PWD Online przyświecała nam idea stworzenia narzędzia, które przyspieszy proces dostosowywania serwisów internetowych JST do wymogów WCAG 2.0 i w pewnym stopniu będzie dopełnieniem procesu klasycznego i automatycznego badania dostępności stron www. Istotną wartością PWD Online jest automatyczne porównywanie wszystkich obserwowanych stron, co użytkownikom serwisu daje wyniki badania w bardzo szerokim kontekście.

  Ludzie

  Nasz zespół stanowią wykwalifikowani specjaliści, naukowcy, inżynierowie oraz osoby wspierające działania fundacji. Każdy z nas ma wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i budowie systemów, aplikacji i portali internetowych. Pracujemy z pasją, zaangażowaniem. Jesteśmy wytrwali i zdeterminowani w dążeniu do naszych celów. Cały czas poszukujemy nowych rozwiązań i jesteśmy otwarci na nowe wyzwania i pomysły. Wspieramy się nawzajem i wspólnie tworzymy i budujemy nasz projekt.

  Cel

  Naszym celem jest znaczący wzrost dostępności serwisów JST, a w przyszłości także innych grup serwisów. Cel nasz chcemy osiągnąć poprzez:

  Od 2015 roku monitorujemy ponad 2500 rządowych oraz samorządowych serwisów www bacznie się im przyglądając. W tym czasie powstało ponad 10 tys. raportów dostępności, które sa przechowywane i stanowią podstawę do budowy rankingu dostępności.

  Publicznie dostępny serwis http://pwd.internet.pl i ranking ma charakter wersji DEMO systemu z uwagi na ograniczone zasoby i przeznaczane środki na jego utrzymanie, a dostępne w nim raporty są częściowe.

  Regulamin i licenja dla serwisu DEMO